Lidé

Vzhledem k tomu, že každý den přicházíme do styku s obchodem a jeho praktickými dopady a problémy, nemyslíme pouze jako právníci, ale rovněž jako obchodníci.
Náš příběh
Při hledání řešení Vašeho problému se tak snažíme nalézt maximální efekt jak z hlediska právního, tak z hlediska Vašeho obchodu. Abychom nalezli ideální řešení, musíme vědět, co doopravdy chcete, zkontrolovat fakta, zvážit zájm
 
a eliminovat riziko. Roth & partners poskytuje právní pomoc v těchto oblastech práva: obchodní právo, právo společností, občanské právo, trestní právo, exekuční právo, správní právo, pracovní právo.
Právnickou fakultu absolvoval v roce 2004

Titul JUDr. získal v roce 2006

V letech 2004 – 2006 působil jako podnikový právník

Od roku 2006 je aktivně činný v advokacii

Působí jako rozhodce ad hoc a rozhodce při České leasingové a finanční asociaci

Specializace
— obchodní právo
— občanské právo
— procesní právo
— rozhodčí řízení

Jazyky
angličtina